ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΥΗΣΗΣ

Υπολογίστε με βάση την πρώτη μέρα της τελευταίας σας περιόδου:
   
Αριθμός ημερών περιόδου κύκλου (22 έως 45 με μέση τιμή 28)
Πιθανή ημερομηνία σύλληψης:
Τέλος πρώτου τριμήνου (12 εβδομάδες):
Τέλος δευτέρου τριμήνου (27 εβδομάδες):
Ημερομηνία τοκετού (40 εβδομάδες):
(1) Ηλικία εμβρύου (από την ημερομηνία σύλληψης):
(2) Πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη:

 

Πόσων εβδομάδων θα είστε έγκυος σε συγκεκριμένη ημερομηνία?
   
Αριθμός εβδομάδων για τις οποίες θα είστε έγκυος:

 

Σε ποια ημερομηνία θα είστε έγκυος για τον συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων;
Αριθμός εβδομάδας:
Ημερομηνία:

 

Δεδομένης της ημερομηνίας τοκετού, υπολογίστε τη πιθανή ημερομηνία σύλληψης
   
Ημερομηνία σύλληψης: